bip.gov.pl
RSS
A A A K

Majątek i Finanse

  1. Archiwum Miejskie Wrocławia prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
  2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.
  3. Archiwum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy.
  4. Do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem wynikających z realizacji statutowych zadań Archiwum upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum Miejskiego.


Opublikował: Jacek Kazimierowicz
Publikacja dnia: 18.10.2012
Podpisał: Jacek Kazimierowicz
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 7 906