Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO Państwu przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Archiwum Miejskie Wrocławia (dalej: AMW) z związanych z przekazywaniem korespondencji drogą emailową, tradycyjną (papierową) do AMW oraz pozyskanych z Monitoringu umieszczonego na i w budynku AMW.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych ww. sposoby jest Dyrektor Archiwum Miejskim Wrocławia z siedzibą ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław, (nr tel.: 71 770 20 10, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W AMW wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel.: 512 677 358.

W przypadku danych osobowych związanych z przekazywaniem korespondencji drogą emailową, tradycyjną (papierową) do AMW:

 1. AMW przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jakie zostały podane przez Państwa w skierowanej do AMW korespondencji. Tymi danymi mogą być takie dane osobowe jak m.in.: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, data urodzenia, imię ojca, nazwisko w trakcie zatrudnienia, adres, email, nr telefonu.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o którym mowa pkt 3, jest dobrowolne. Jednak ich brak ich podania może spowodować, braku możliwości załatwiania Państwa korespondencji przez AMW.
 3. Dane osobowe o których mowa w pkt 1, mogą być udostępnione tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 4. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez okres jaki jest niezbędny do realizacji Państwa korespondencji skierowanej do AMW, jednak nie krócej niż wymagają przepisy archiwalne.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa upoważniających AMW do przetwarzania danych osobowych oraz w przypadkach zgody wyrażanej przez Państwa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez AMW Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych podanych we wniosku danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których AMW posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku danych osobowych pozyskanych przez AMW wyniku prowadzonego monitoringu:

 1. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów AMW, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić AMW na szkodę.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uzyskanych z monitoringu są przepisy prawa (art. 222 Kodeksu pracy).
 3. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres 7 i 14 dni (2 systemy monitoringu).
 4. Osobom zarejestrowanym przez monitoring AMW przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 5. Dane osobowe z monitoringu, mogą być udostępnione tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez AMW państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych
Pan Rafał Osajda
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 512 677 358.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 12:51 Jacek Kazimierowicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 12:52 Jacek Kazimierowicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 12:52 Jacek Kazimierowicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 14:14 Jacek Kazimierowicz